varumärkesprofilering och kommunikation b2b

Utvecklar och säljer ditt företag en nischad produkt/tjänst inom tillverkning, distribution eller service? Det kan avse varumärke inom bransch som exempelvis industri, system, anläggning, logistik och konsultation.

Idag är inte en överlägsen produkt en garanti för ett företag att nå framgång. Att bygga upp ett starkt, konkurrenskraftigt och differentierat varumärke är en viktig komponent för att lyckas på marknaden. 

M&CO i Halmstad hjälper stora och små lokala företag inom business to business med att profilera sitt varumärke och utveckla sin kommunikation. Behöver du hjälp också?

ett starkt varumärke lönar sig

Ett starkt varumärke skapar unikt upplevt värde med effekter som mindre priskänslighet, högre kundlojalitet och underlättad rekrytering. En stark identitet höjer dessutom varumärkets värde! 

Befästa marknadsposition långsiktigt

Att tydliggöra ditt varumärkes unika konkurrensfördelar och bygga kännedom hos din målgrupp är effektivt för att befästa marknadspositionen över tiden. Det rör allt från hur målgruppen upplever bemötandet från ditt företag, dina lokaler och produkter, till hemsida, nyhetsbrev och beställning.

M&CO – extern partner för din kommunikation

Med M&CO som extern partner får du nytta i form av strategiskt stöd, nytänkande i åtgärder och kommunikation online för att realisera dina marknadsmål. 

 

byråtjänster för ditt behov

 

Kommunikationsplan B2B – nuläge, strategi, åtgärder >

 

Webbdesign – designtema, navigation, content >

 

Sökmarknadsföring – SEO och SEM >

 

Varumärkesprofilering – presentationer, nyhetsbrev, identitet >

 

Copywriter B2B – budskap och texter för din kommunikation >

 

 

referensexempel

Sedan mer än 25 år hjälper M&CO små och medelstora företag med att bygga sitt varumärke och befästa kännedom om sin nisch. En specialitet är utvecklingsuppdrag i samarbete med ledning. Referenslistan är lång är lång och omfattar väletablerade företag som NORDIC door, Östorps Bevattning, EliaExpress m fl.