MediArådgivning

Kanalvalsstrategi • Mediarådgivning för ägda, köpta och redaktionella kanaler

Vilka kanaler använder du för att nå dina nuvarande och framtida kunder? Genom en individuellt anpassad plan för dig skapar vi större effekt i din kommunikation via ägda, köpta och redaktionella kanaler.

Vi har samlat på oss gedigen erfarenhet av vad vi anser fungera utmärkt anpassat till verksamhet och målgrupp. Erfarenheter från insatser för företag inom skilda branscher till stöd för vår rådgivning. Andra källor är goda mediekontakter och löpande nya rön om sätt att hantera kanaler för nå fram idag. Allt för att du ska känna dig trygg i rekommendationer från oss.

Vi hanterar kanalvalsstrategi för främst lokala producent- och serviceföretag. Vår rådgivning är oberoende och kan avse en lanseringskampanj eller kommunikation inom business to business. 

Frågeställningar:

  • Vad vill du kommunicera?
  • Vilket är ditt syfte?
  • Målgrupp – vilka ska vi nå?
  • Vad hanterar du på egen hand?
  • Önskade effekter på kort och lång sikt?

Kontakta oss för mer information och offert! 035 15 90 90 eller mats.persson@mco.se