Markandsföringskoncept och introduktion av elhandel för Södra hallands kraft

Det lokala energiföretaget Södra Hallands Kraft erbjuder nu elavtal i eget varumärke på sin hemmamarknad.

Vi på M&CO fick förtroendet att lansera produktnyheten. Utmaningen var att övertyga hushåll om fördelarna med att aktivt byta innevarande elleverantör till Södra Hallands Kraft. Vår kampanjplan omfattade insatser i två steg över en tvåårsperiod, en kraftfull introduktion följt av frekvent synlighet. Kampanjsymbolen ”Enkelt!” löper som en röd tråd genom samtliga kampanjaktiviteter. Budskapet kommuniceras via egna kanaler som webbplats, fordon och skyltplatser. Framförallt också via DR till samtliga hushåll, lokal dagspress, Facebook och eventdagar.

Kampanjaktiviteterna pekar till webben med funktionalitet för att teckna önskad avtalsform.

Vi är stolta och glada över att medverka i lanseringen. Resultatet är än så länge över all förväntan!

”M&CO:s kommunikationsidé har skapat engagemang i företaget för att genomföra marknadsaktiviteter som är helt nya för oss. Det goda samarbetet mellan alla involverade i kampanjen upplever jag som en av nycklarna till den oväntat stora responsen från kunder.” Tommy Karlsson, VD

Vårt samarbete med Södra Hallands Kraft pågår sedan 15 år. Fler goda exempel på uppdrag är årsredovisningar, grafisk profil, kommunikationsplan och evenemang.