Södra Hallands kraft tar ut kursriktning för nästa 100 år

Omställningen till el från förnyelsebara energikällor innebär möjligheter (och hot) för det 100-åriga lokala energiföretaget Södra Hallands Kraft. 

Att förutse hur kundernas framtida behov ska mötas är en av framgångsfaktorerna genom åren. ”Vi gör våra kunders energivardag enklare!” lyder företagets vision för det löpande arbetet med att erbjuda hållbara energilösningar.

Hur SHK tänker sig möta kundernas framtida behov lyfts fram i jubileumsutgåvan av årsredovisningen, där med ett 10-årigt perspektiv. SHK bedömer att kunders vilja att handla lokalt förstärks och att efterfrågan på smarta energilösningar växer. En trend som SHK kommer att möta i utvecklingen av tjänster.

M&CO har medverkat i att spetsa budskap om framtida kundbehov i text och bild. Dessutom tagit fram en serie bilder som kommunicerar smarta energilösningar, bl a för produkter som underhållsfri färdigvärme, nyckelfärdiga sollcellspaket och laddningslösning för elfordon. Motiven är lösta i utmärkt samarbete med fotograf och SHK.

Med både ensamrättsbaserad verksamhet och kommersiella tjänster utgör företagets årsrapport en kanal med stark trovärdighet för att visa transparens och tillförlitlighet i sin samhällsroll. Av värde framför allt i relationer med politiker, intressenter och ledande befattningshavare lokalt.

Även för 2020 är året summerat i årsredovisningen där exempelvis överlämning av stafettpinne till ny VD och ytterligare kliv inom digitalisering kopplat till Corona två av de utmärkande händelserna.

Årsredovisningen producerar M&CO sedan mer är 15 år. Ett förtroende vi är stolta över!