hemsida, Grafisk ID, Marknadskommunikation

Östorps Bevattning utanför Laholm bedriver sedan 50 år framgångsrik verksamhet inom sin nisch system och produkter för bevattning. Ursprungligen leverans av bevattningssystem för kunder inom lantbruk. Efterhand har fler kundsegment tillkommit som golfbanor, kyrkogårdar, fruktodlingar, trädgårdar och sportanläggningar.

Händelser hos konkurrenter har initierat en satsning med mål att flytta fram företagets position på den svenska marknaden. Ett inledande steg i processen är taget genom varumärkesarbete med budskap, logotyp, ny och utbyggd hemsida och e-butik.

Inledningsvis behövde huvudargumenten riktas tydligare för respektive kundkategori, detta stött av förarbete med att ringa in konkurrensfördelar. Förarbetet utmynnade i en praktisk plattform till hjälp i förnyelse av budskap och bildval – för hemsidan, annonsering och annan marknadskommunikation.

Den nya hemsidan har en distinkt design för att avspegla Östorps varumärke mer utmärkande. Framför allt genom förnyat formspråk, tydlig navigation och guidande innehåll. Produktutbudet presenteras utförligt med guidande texter, bilder och filmer. Utrustning kan beställas via en omfattande e-butik med 1 500 produkter.

I uppdraget har M&CO haft helhetsansvar för process och produktion i utmärkt samarbete med Östorps Bevattning och leverantör av webbplattform. Hemsidan följer standarder idag för responsivitet, säkerhet och sökmotorvänlighet. 

Varumärkesarbetet har hittills även innefattat att förnya grafisk identitet, framtagning av annonser och design av mässmonter. 

Sökordsoptimering av hemsidan är kompletterad med Google Ads. M&CO hanterar Ads under 2020 med bland annat mål att exponera varumärke och utvalda produkter för klick till hemsida/e-butik.

Den löpande kundkommunikationen har under hösten 2020 bestått i distribution av en nyproducerad produkt folder. Detta i effektiv kombination med nyhetsbrev och exponering av budskapet på hemsidan.

Östorps Bevattning är utsett till Gasellföretag 2020 av Dagens Industri och till Årets Företag Hållbarhet 2020 av Länsförsäkringar Halland.

Hemsida: ostorpsbevattning.se