Marknadskommunikation Östorps Bevattning Golf

Östorps Bevattning uppmärksammar regelbundet en av sina största kundkategorier, golfbanor över hela Sverige, om produkter och nyheter.

Kommunikationen består av en mix av aktiviteter i både varumärkesstärkande och säljfrämjande syfte.

Höst- och vårkampanjer 2019 till 2021: nyhetsbrev till ban- och klubbchefer om golfbanebevattning, produktnytt och erbjudanden. Kampanjerna förstärks med annonsering i branschmagasin. Kampanjenheterna hänvisar till en dedikerad landningssida på webben för ytterligare information.

Mässa: Elmia Park hösten 2019. Egen monter lyfter fram utmärkande bevattningsprodukter och starka kundreferenser i landet.

Exponering online: sökordsoptimering sedan 2019, Google Ads sedan 2020 samt YouTube och Facebook Ads under 2022 bidrar till en ökande trend för antalet användare av hemsidan. Därtill kommer effekter i form av ökad kännedom om varumärket.

I uppdraget ansvarar M&CO för design, texter och produktion av kommunikationsenheter samt monterlösning och löpande hantering av exponering online.

Östorps Bevattning är utsett till Gasellföretag 2020 av Dagens Industri och till Årets Företag Hållbarhet 2020 av Länsförsäkringar Halland.