EliaExpress – bra på mycket!

Ett av Hallands största transport- och logistikföretag, EliaExpress i Halmstad, förstärker sin marknadsföring inom affärsområdet Hem & Trädgård.

I vårt goda samarbete med EliaExpress är en av de senaste insatserna att marknadsföra tjänster för villaägare som stensättning, VA- och markarbeten. Vår lösning bygger på att kommunicera förtroende genom medarbetare som personifierar yrkeskunnande och en illustrerad ”tumme upp” som utmärkande inslag.

Marknadsföringen har omfattat annonsering i lokal dagspress, banners på Facebook, exponering via hemsida och på egna fordon som dagligen rullar runt om i Halmstad. 

”Annonserna med egna medarbetare i sin yrkesroll gör intryck. Att budskapet fungerar utmärkt märker vi i kontakter med kunder om hur de uppmärksammar våra tjänster.” Jonas Lilja, VD

Kommunikationen på tema ”Bra på mycket” ingår som en del i långsiktigt uppdrag att medverka i EliaExpress marknadsutveckling genom framtagen grafisk profil, kommunikationsplan och löpande marknadsaktiviteter.