EliaExpress – bra på mycket!

Ett av Hallands största transport- och logistikföretag, EliaExpress i Halmstad, förstärker sin marknadsföring inom affärsområdet Hem & Trädgård.

I vårt goda samarbete med EliaExpress är en av de senaste insatserna att uppmärksamma tjänster för villaägare som stensättning, VA- och markarbeten. Vår lösning bygger på att kommunicera förtroende. Genom medarbetare som personifierar yrkeskunnande och en illustrerad ”tumme upp” som utmärkande inslag.

Villatjänsterna annonseras löpande via lokal dagspress. I samverkan med exponering via hemsida, Facebook, skyltar och egna fordon som dagligen rullar runt om i Halmstad. 

Responsen har inte låtit vänta på sig genom samtal och beställningar. Tjänsterna utökas successivt, senast med ”Sågbilen” för att ta ner träd.

”Annonserna med egna medarbetare i sin yrkesroll gör intryck. Att budskapet fungerar utmärkt märker vi i kontakter med kunder om hur de uppmärksammar våra tjänster.” Jonas Lilja, VD

Kommunikationen på tema ”Bra på mycket” ingår som en del i långsiktigt uppdrag att medverka i EliaExpress marknadsutveckling genom framtagen grafisk profil, kommunikationsplan och löpande marknadsaktiviteter.