Kommunikationsplan och KUndtidning för almi företagspartner halland

En god mix av halländska företagare som får hjälp till framgång, kryddat med att personifiera Almi Hallands professionella rådgivning. Det är receptet för en serie kundtidningar som vi har ansvarat för från redaktionellt innehåll till distribution.

Varje nummer har landat i brevlådan hos en utvald företagarmålgrupp från Kungsbacka till Laholm. Ett särskilt mål har varit att nå kvinnliga företagsledare och företagare med invandrarbakgrund.

Kundtidningen utgör en av delarna i en 2-årig kommunikationsplan för marknadsaktiviteter från M&CO i syfte att öka kännedom om Almi Hallands utvecklingsroll hos företagare i länet.