kreativitet, medie- och marknadskunnande

Arton våningar upp i Trade Center, Halmstad, finns vi på M&CO Reklambyrå. Sedan starten 1996 har vi haft nöjet att lösa mer än 4 000 uppdrag inom marknadsföring.

Vi använder kreativitet, media och marknadskunnande för att skapa kommunikation åt små och medelstora företag inom branscher som energi, transport, industri, fastighet och vård. I samarbetet med marknadsansvarig eller vd är målet ofta att ta ett nytt steg – lansera en produktnyhet, förnya budskap & form, använda nya mediekanaler eller lösa annat behov som du har. Med utomståendes ögon medverkar vi till nytänkande. 

För dig innebär det samarbete efter behov från rådgivning och inspiration till kommunikation och resultat. Vi erbjuder allt från nyckelfärdiga projekt till förnyelse av befintlig kommunikation online eller i print. Vi har ett stort kontaktnät med externa resurser som vi tar till hjälp när det behövs

Våra kunder finns främst i vårt närområde Halmstad, Falkenberg, Laholm, Båstad och Hylte. Somliga vänder sig till konsumenter lokalt, andra till fackfolk i Sverige och internationellt.

Sedan 2017 är byrån helägd av Mats Persson, som är en av grundarna. Övertygelse om förändringskraften i kommunikation utgör kärnan i affärsidén.  

TRÄFFA OSS

Vi tror på det personliga mötet och agerar i roll som rådgivare och producent. Träffa oss och berätta om dina visioner och utmaningar inom marknadsföring. Så ger vi dig konkreta tips och medverkar till nytänkande. Välkommen att kontakta oss! Tel 035 15 90 90 eller mejla mats.persson@mco.se

 

"Kommunikation är,

vid sidan av teknisk utveckling,

den största förändringskraften

i världen."

– David Orlic, Styrelseordförande Komm

 

Milstolpar

M&CO 1996 – reklambyråN Etableras 

Första JM-kampanjen 
för bostadsrätter utmed Nissan i Halmstad 

”Börsens bästa webbplats på OTC-listan” 

för Strålfors, Ljungby


Film ”Ett av Sveriges modernaste kvalitetsbagerier” 
för Östras Bröd, Halmstad 


Internationellt varumärkesbyggande

för Cemvac System, Linköping


Showroom i Bryssel 

designas för Strålfors International


Kampanj för friskolepionjär, 

Kungsbacka Tekniska Gymnasium

 

M&CO 2002 – STARKARE PÅ HEMMAMARKNADEN

Första offentliga ramavtalet,
detta för Landstinget Halland.

Webbplats för Hallands största företagscenter,
Trade Center, Halmstad

Film ”Billogistik över hela Skandinavien”
för Skandiatransport, Halmstad  

Kampanj ”Buss&Kram”
Hallandstrafikens styr om till kundorienterat servicebolag 

Lanseringskampanj av ”framtidsfabriken”
Science Park Halmstad 

Namnbyteskampanj för 90-årigt energiföretag,
Södra Hallands Kraft  

Invigningskampanj med förre socialministern Göran Hägglund
som talare, för Movement i Halmstad

 

M&CO 2011 – IDÉER OCH STRATEGI MED UTÖKAT NÄTVERK

Första renodlade strategiuppdraget,
kommunikativ plattform för blivande Regionservice 

Samarbete med nationellt baserad mediepartner
Nowa Kommunikation 

Varumärkesbyggande 3-årigt uppdrag
EliaExpress, Halmstad  

Första rikstäckande annonseringsuppdraget
Trailerimport i Norden, Halmstad 

Kännedomsbyggande 2-årigt uppdrag
Almi Företagspartner Halland

Grafisk profilering och responsiv webbplats
ByggSjögren i Halmstad

Första offentliga ramavtalet utanför Halmstad,
VIVAB, Vatten och Miljö i Väst

Kommunikationsstrategi samt event med 1 000 besökare
Södra Hallands Kraft

Visningsevent av produkt för internationell marknad
HGF, Halmstad

Introduktion av elhandel via kombination av kanaler
Södra Hallands Kraft

Annonsering av villatjänster via kombination av kanaler
EliaExpress, Halmstad