Bygg ditt varumärke effektivt inom business to business

Ett starkt varumärke skapar unikt upplevt värde med effekter som mindre priskänslighet, högre kundlojalitet och underlättad rekrytering. För att vara ett starkt varumärke behöver det både vara välkänt och omtyckt. Ett omtyckt varumärke rekommenderar fler kunder till andra.

Varumärket effektiviserar säljprocessen

Starka varumärken får träffa fler potentiella kunder. Och i en upphandling är varumärket avgörande för att ens bli tillfrågad. När det blir är dags för köparen att skriva på avtalet och denne drabbas av sedvanlig beslutsångest. Då väljs gärna det trygga alternativet, det starkaste varumärket. I lågkonjunktur blir människor än mer trygghetssökande, vilket ytterligare ökar varumärkets betydelse för antalet avslut.

Vikten av att bygga varumärke – på rätt sätt

Varumärkesarbetet handlar om att skapa en tydlig bild av företagets långsiktigt unika funktionella och emotionella fördelar i medvetandet hos målgruppen, och styra hur den bilden utvecklas över tiden. Det rör allt från hur målgruppen upplever bemötandet på företaget, dess lokaler och produkter, till reklam, mässmontrar och fakturornas utseende. 

Hitta, lyft fram och förstärk dina konkurrensfördelar

Att hitta, lyfta fram och förstärka konkurrensfördelar och ha förmåga att placera varumärket i kundens medvetande är viktiga komponenter för att kommunicera rätt budskap och därmed visa att varumärket existerar. 

Ta hjälp av M&CO Halmstad

Hur ska du då gå tillväga? Det beror på vad du vill åstadkomma. Behöver du en driven b2b-byrå som samarbetspartner i ditt varumärkesarbete är M&CO Halmstad gärna en del i den processen.

 

byråtjänster >

 

Sedan mer än 20 år hjälper M&CO små och medelstora företag med att bygga sitt varumärke och befästa kännedom om sin nisch. En specialitet är utvecklingsuppdrag i samarbete med ledning. Referenslistan är lång är lång och omfattar väletablerade företag som NORDIC door, Östorps Bevattning, EliaExpress m fl.