Investera i ditt varumärke – med rätt anpassad lokal marknadsföring

En väl fungerande och rätt anpassad kommunikation är normalt en lönsam investering som kan öka din försäljning markant. Du höjer dessutom varumärkets värde! En stabil plattform lägger grunden till framgång!

 Varumärke – idag den viktigaste komponenten

Idag är inte en överlägsen produkt en garanti för ett företag att nå framgång. Att bygga upp ett starkt, konkurrenskraftigt och differentierat varumärke är ofta det allra viktigaste komponenten för att lyckas på marknaden. 

Flera värden av ett starkt varumärke

Ett starkt varumärke skapar unikt upplevt värde med effekter som förbättrad lönsamhet, mindre priskänslighet, högre kundlojalitet och underlättad rekrytering. För att vara ett starkt varumärke behöver det både vara välkänt och omtyckt. Ett omtyckt varumärke rekommenderar fler kunder till andra.

Vikten av att bygga varumärke – på rätt sätt

Särskilt i en etablerad bransch är det av stor vikt att företag har en stabil grund att utgå från. Grunden består av främst av en stark vision för varumärket, en välutvecklad handlingsplan, konkurrenskraftig kompetens inom verksamhetsområdet och en vilja att hela tiden våga gå sin egen väg. 

Hitta, lyft fram och förstärk dina konkurrensfördelar

Att hitta, lyfta fram och förstärka konkurrensfördelar och ha förmåga att placera varumärket i kundens medvetande är viktiga komponenter för att kommunicera rätt konsumentbudskap och därmed visa att varumärket existerar. 

Vi hjälper dig

Hur ska du då gå tillväga? Det beror på vad du vill åstadkomma. Ta del av våra byråtjänster och se vad som passar dig bäst! 

 

Byråtjänster >

 

Sedan mer än 20 år hjälper vi små och medelstora företag med att bygga sitt varumärke och utveckla sin marknadsföring. En specialitet är att driva utvecklingsorienterade uppdrag i samarbete med ledning. Vår referenslista är lång och omfattar väletablerade tjänsteföretag som Capio Movement och Södra Hallands Kraft samt flera produktnischade företag.