Vässa ditt Budskap med hjälp från copywriter

Fokusera på dina unika konkurrensfördelar

Avspeglar ditt huvudbudskap dina unika konkurrensfördelar? Ibland kan behov finnas att förnya och bygga ut budskapet. Behöver du en copywriter för diskussion, goda råd och skrivande är vi gärna en del i den processen.

En god start är ofta att ta fram en budskapsplattform där vi tar upp bl a:

  • Vilka är dina produkt- och kundsegment?
  • Vilka är dina viktigaste konkurrenter?
  • Vad utmärker dina kunder?
  • Vad vill du uppnå med kommunikationen?

Det inledande arbetet syftar till att hitta, lyfta fram och förstärka varumärkets unika konkurrensfördelar. Du får hjälp med särskiljande argument. Insatsen utmynnar i praktisk plattform för att vässa budskap på hemsida och i andra kanaler som du använder.

Säg det på rätt sätt

Att skriva kan handla om att argumentera för din tjänst, informera på din hemsida eller redigera text för ditt nyhetsbrev. Det skrivna ordet har rätt uttryckt stark förändringskraft som påverkar dina kunder, medarbetare och människor i företagets omvärld.

Ibland behöver du ett säljande budskap. Ibland en lättillgänglig beskrivning. Ibland berätta storyn om ditt varumärke. 

Kommunikation från M&CO Halmstad bidrar till att fastighetsbolag säljer slut på lägenheter, industriföretag köper svenska rullportar, hallänningar väljer vårdcentral och laholmare står i kö till grillad korv. Bland annat.

Ett av värdena är att vi bidrar med kundperspektiv på ditt budskap. 

 

KONTAKTA OSS >

 

Kontakta M&CO om ett möte så lyssnar vi, diskuterar vad du kan ha nytta av och delar med oss av budskapsarbete från andra uppdrag. Ring 035 15 90 90 eller mejla  mats.persson@mco.se