Stärk ditt b2b-varumärke – möt marknadsutveckling

Ett starkt varumärke skapar unikt upplevt värde med effekter som förbättrad lönsamhet, mindre priskänslighet och större kundlojalitet. Industri, system, konsultation, anläggning, logistik? Utgå från hur kännedomen om ditt varumärke ser ut idag och vilken vikt stärkt kännedom skulle ha för din affärsutveckling!

Ibland kan det vara en lång process från idé till beslut om varumärkesåtgärder i en etablerad verksamhet. Behöver du en diskussionspartner och goda råd är vi gärna en del i den processen.

Ofta tar vi upp:

 • Marknadssituation
 • Kundsegment
 • Varumärkeskännedom idag
 • Konkurrensfördelar
 • Utmaningar
 • Balans sälj/varumärkesbyggande
 • Köpprocess
 • Digitalisering

Möt marknadsutveckling

Att stärka sitt varumärke är en lönsam investering och en investering som lever i många år. För att det ska bli bra så är det viktigt att man tänker långsiktigt. Vilken potential finns i att möta marknadsutveckling? Hur ser mitt framtida behov ut? Vilka är mina konkurrensfördelar? Vad kan vi lösa internt och vad bör vi inte hantera själva? I den processen känner vi att vi har kunnade att tillföra!

Åtgärdsförslag med digitalt fokus

Vi tar fram förslag till åtgärder för fortsatt utveckling. Det kan handla om större kundperspektiv i budskap, strategi/plan för att öka varumärkeskännedom, hur hemsidan kan användas effektivare, om processer kan digitaliseras via t ex e-funktioner och om taktik i PR-aktiviteter. Som exempel.

Några utgångspunkter för att stärka ditt varumärke:

 • Ditt viktigaste syfte: bygga en stabil bas av lojala, återkommande kunder eller behov av löpande tillströmning av nya kunder?
 • Dina konkurrensfördelar – varför väljer kunder ditt varumärke?
 • Förtroende – vilken kännedom har ditt varumärke idag? 

Driva genomförande

Med bred erfarenhet från varumärkesuppdrag inom business to business hjälper vi dig med insatser som vi driver självständigt eller i nära samarbete. Till nytta för att stärka ditt varumärke och för att stödja dig i ledning i marknadsfrågor som är betydelsefulla för framtiden. 

 

KONTAKTA OSS >

 

Kontakta oss om ett möte så lyssnar vi, diskuterar vad du kan ha nytta av och delar med oss av varumärkesarbete från andra uppdrag. Ring 035 15 90 90 eller mejla mats.persson@mco.se