Stärk ditt konsumentvarumärke lokalt – börja med en bra marknadsföringsplan

En väl fungerande och rätt anpassad satsning för att öka kännedom inom din specifika målgrupp är ofta en lönsam investering. Villaägare, hälsointresserade, nyinflyttade i Halland? Ju tydligare du känner din målgrupp, desto bättre förutsättningar för att nå önskade effekter.

Börja med en bra marknadsföringsplan. I den processen känner vi att vi har kunnande att tillföra! Med bred erfarenhet från marknadsföringsuppdrag gentemot varierande målgrupper hjälper vi dig strategi, mediefrågor och koncept. 

För att det ska bli bra så är det viktigt att man tänker rätt från början. Hur ser mitt behov ut? Vilken marknadsföring är bäst för mina behov? Vad kan vi lösa internt och vad bör vi inte hantera själva?

Kundperspektiv i ditt budskap

Ibland kan det vara en lång process från idé till beslut om att investera i en satsning. Behöver du en diskussionspartner är vi gärna en del i den processen. Ofta tar vi upp:

  • Din marknadsförings viktigaste syfte: bygga en stabil bas av lojala, återkommande kunder eller behov av löpande tillströmning av nya kunder?
  • Dina konkurrensfördelar – varför väljer kunder ditt varumärke?
  • Förtroende – vilken kännedom har ditt varumärke idag?

Smart strategi – rätt mediekanaler utifrån budget

Dina effektmål och din budget är starkt påverkande för strategiskt vägval. Klargör är vad du vill uppnå, vilka du vill nå, kännetecknande för målgruppen, hur du vill att målgruppen ska uppfatta ditt erbjudande och hur du vill att mottagare agerar? Detta till grund för aktivitetsplan och prioriteringar.

Gör dig sökbar

På Google görs dagligen ca 50 miljoner sökningar enbart i Sverige. Sökordsoptimering, Google Ads och sociala medier är rätt använt kostnadseffektiva kanaler för att kunder ska hitta dig.

Bygg varumärkeskännedom

Att ditt företag är sökbart via Google är viktigt, medan andra medier är mer effektiva för att skapa varumärkeskännedom. Vilka kanaler använder du idag och vilka andra kan vara relevanta för att nå dina nuvarande och framtida kunder? Vi hjälper dig med en individuellt anpassad plan för den eller de kanaler som din målgrupp använder.

Kreativt koncept

Gör rätt avtryck! Om du söker ett nytt uttryck i din marknadsföring utgå från dem du vill nå. Har du behov av att att förstärka kommunikationen, låt oss ta fram förslag till formspråk, ton i budskap och andra kreativa ingredienser. 

Mät effekten!

Utöver utfall i form av direkt respons, är Google Analytics och Search Console utmärkta verktyg för att skaffa information om trafiken till din hemsida. Nöjdkundindex och DR-respons är andra exempel på källor för att mäta utfall.

 

Kontakta oss >

 

Kontakta oss om ett möte så lyssnar vi, diskuterar vad du kan ha nytta av och delar med oss av insatser från andra uppdrag. Ring 035 15 90 90 eller mejla mats.persson@mco.se