Marknadsföringskoncept för ditt varumärke b2C

Är ditt företag på gång att lansera en produkt eller planerar att utöka er marknad? En bra marknadsföringsstrategi kan göra skillnad för att effektivt etablera varumärkeskännedom och skaffa kunder inom din privatmarknad.

De flesta köp börjar på nätet och konsumenter gör alltmer av sin köpresa på egen hand i digitala kanaler. En bra marknadsföringsstrategi tydliggör vad, hur och när för snabbhet till marknaden och aktivitetsprioriteringar. Den tydliggör också val av budskap och visuellt manér för träffsäker kommunikation.

Vi på M&CO hjälper stora och små företag med rådgivning, strategi och kreativt koncept för sin marknadsföring. Behöver du hjälp också?

Målgrupp och marknadsförutsättningar

Som grund är det viktigt att först fastställa primär målgrupp och produktens konkurrensfördelar för att få ut maximal respons på marknadsföringen. För ditt produktkoncept är det också viktigt att ha koll på marknadspotential, efterfrågetrender och framgångsfaktorer så att du har aktuella omvärldsförutsättningar att utgå från.

Ju tydligare kundinsikt, desto bättre förutsättningar för att nå önskade effekter. Klargör vilka du vill nå, kännetecknande för målgruppen, hur du vill att målgruppen ska uppfatta ditt erbjudande och hur du vill att mottagare agerar.

Behandla de nyckelfaktorer som är relevanta för just ditt produktkoncept. Exempelvis syfte, mål, produkt/erbjudande, marknad, konkurrens, målgrupp, köpprocess, kanaler, marknadsföringstaktik och uppföljning/mätning.

Digital annonsering

Har du en tjänst för en lokal målgrupp, egen produkt för e-köp eller ett sortiment som distribueras via återförsäljare? Din målgrupp och marknadsföringsmål styr ditt kanalval!

Utmärkande för annonseringsplattformar som Google Ads/Display/YouTube och Facebook Ads är att de erbjuder stor flexibilitet för träffsäker målgruppsanpassning till förmånlig annonseringskostnad. Med matchning på intressen, ämnen, demografiska och geografiska faktorer.

Med Google Display annonserar du i ett målgruppsanpassat urval av webbplatser genom dess egna och partners sajtnätverk. För YouTube gäller motsvarande fast för videoannonsering. Med Facebook Ads kan du även annonsera i Instagram.

Lokala nyhetsmediers webbkanaler som Stampens nätverk inkl hallandsposten.se, hallandsnyheter.se m fl erbjuder även de flexibilitet i målgruppsval, för att matcha mot faktorer som geografi och ämnen.

Annonsera genom andra plattformar för målgruppsanpassat urval av webbplatser (Programmatic). Eller genom eget val av webbplats som erbjuder annonsering (exempelvis Blocket.se) och som matchar din målgrupps intresseområde.

Val av mediekanaler

För din målgrupp är det inte alltid digital annonsering som är det givna huvudvalet till marknadsföring av ditt varumärke. Aktiv användning av sociala medier, nyhetsbrev/DR, exponering genom events, annonsering i tryckt lokalpress, skyltning är exempel som kan vara relevanta.

Budskap och manér

För ditt budskap – vilket kundbehov löser din produkt? Lyft fram och förstärk ditt varumärkes unika konkurrensfördelar. Utgå från din målgrupp för träffsäkert anslag i argument.

För manér – ta avstamp i ditt varumärke, hitta ett representativt manér med särskiljande form- och bildspråk som känns rätt för din målgrupp.

Extern partner för ditt marknadsföringskoncept

Brist på egna resurser kan vara tecken på behov av en extern samarbetspartner. Då finns goda skäl att anlita M&CO  för ditt strategi- och konceptarbete. Du får nytta i form av professionella ögon på ditt varumärke, kreativt nytänkande och rutin för hela processen.

Bidrar till träffsäkerhet

Har ditt företag en egenutvecklad produkt eller ett redan etablerat varumärke inom privatmarknad – och behöver en samarbetspartner för ditt marknadsföringskoncept? Mejla eller ring för mer information och om ditt behov för ett samarbetsförslag.

Hjälp från rådgivning till koncept
1. Behov, förutsättningar och samarbetsförslag
2. Målgrupp, huvudkanal, marknadsföringstaktik
4. Budskap och kommunikativt manér
5. Färdigställning av marknadsföringskoncept, leverans

 

Kontakt >

 

 

FLER BYRÅTJÄNSTER FÖR DITT BEHOV