Kommunikationsplan för ditt b2b-varumärke

Är du företagare inom industri eller annan B2B-nisch och upplever behov av att utveckla kommunikation och varumärke? Det kan handla om att lansera en produkt, nå ett nytt kundsegment, stärka varumärket eller utveckla säljstöd online.

De flesta köp börjar på nätet och beslutsfattare gör alltmer av sin köpresa på egen hand i digitala kanaler. Det kan innebära behov av att ta fram en ny kommunikationsstrategi, tydliggöra budskap, arbeta med kundinsikt och underlätta i köpprocess med mer guidande information.

Vi på M&CO har hjälpt många B2B-företag med sin kommunikation. Behöver du hjälp också?

Nuläge, kommunikationsstrategi och åtgärder

Tydliggör nuläget och bedöm vilka förutsättningar och mål som gäller för ditt företags marknadsposition långsiktigt.

  • Ditt viktigaste syfte: bygga en stabil bas av lojala, återkommande kunder eller behov av löpande tillströmning av nya kunder?
  • Konkurrensfördelar – varför väljer kunder ditt varumärke?
  • Köpprocess – från behov till beslut?
  • Varumärkeskännedom – förbättringsbehov?

För ditt varumärke är det också viktigt att ha koll på marknadspotential, efterfrågetrender och framgångsfaktorer så att du har aktuella omvärldsförutsättningar att utgå från.

Ju tydligare kundinsikt, desto bättre förutsättningar för att nå önskade effekter. Klargör vilka du vill nå, beslutsfattare och påverkare i köpprocessen.

Behandla de nyckelfaktorer som är relevanta för just ditt varumärke ur kommunikativt perspektiv. Exempelvis marknad, kund-/produktsegment, omvärldstrender, konkurrensfördelar, köpprocess, varumärkeskännedom, budskap, digitalisering.

Kommunikationsstrategin tydliggör behov av åtgärder för långsiktigt önskad utveckling.

Extern partner för ditt varumärke

Brist på tid, egna resurser eller strategiskt stöd kan vara tecken på behov av en extern samarbetspartner. Då kan särskilt goda skäl finnas att anlita M&CO som extern partner. Du får nytta i form av professionella ögon på ditt varumärke, nytänkande i åtgärder och rutin för hela processen.

Bidrar till nytänkande

Har ditt företag etablerad verksamhet med ett egenutvecklat produktkoncept för företagsmarknad – och behöver nytänkande i åtgärder för din marknadskommunikation? Ta gärna kontakt om ditt behov för ett samarbetsförslag.

Rådgivning och kommunikationsplan

1. Behov, förutsättningar och samarbetsförslag
2. Projektstart – produkt, omvärld, syfte och mål
3. Behandling av nyckelfaktorer, analys, strategiska överväganden
4. Åtgärdsförslag, färdigställa plan, leverans

 

KONTAKTA OSS >

 

 

FLER BYRÅTJÄNSTER FÖR DITT BEHOV