rätt designspråk för rätt avtryck

Behöver du få in nytt syre? Stärk ditt varumärke med design, bilder och grafik. Att träffa båda hjärta och hjärna på oväntat sätt kan ge oanade effekter.

Ditt grafiska språk

Gör rätt intryck hos dem du vänder dig till. Det kan handla om att förnya designspråk för din nisch, ta fram bra bilder för din kommunikation eller formge grafik för ditt erbjudande. Vi hjälper dig från idé till färdig lösning.

Grafisk produktion

Bilder väcker intresse. Behöver du nya bilder löser vi det via fotografering, bildbank eller animerad grafik (motion graphics). Överlåt layout, text och bildbehandling och originalproduktion till oss för professionellt utförande. Vi har stor rutin av hela produktionskedjan för publicering online eller i tryck. 

Grafisk identitet – logotyp och typografi

Design av logotyp, val av typografi och bildspråk innebär för oss att avspegla kärnan i ditt varumärke. Behovet kan vara lätt modernisering eller helt ny design beroende på vad du vill uppnå. Grafisk identitet är en investering för framtiden där särart, enkelhet och hållbarhet över tiden är faktorer som kan höja varumärkets värde.

För din nya logotyp levererar vi filer i de vanligaste filformaten, användarinformation och färgkoder som gör praktisk implementering smidig.

Varumärkesskydd

Vi har haft förtroende som ombud för varumärkesskydd inom Sverige och EU för flera företag. Utifrån behov hjälper vi dig i frågor om registrering hos PRV, val av klasser och att driva processen. 

 

KONTAKTA OSS >

 

Kontakta oss om ett möte så lyssnar vi, diskuterar vad du har nytta av och delar med oss av konceptuella arbeten från andra uppdrag.  Ring 035 15 90 90 eller mejla mats.persson@mco.se