Medierådgivning

Kanalvalsstrategi och råd för digitala, tryckta och sociala medier

Med hela medielandskapet som utgångspunkt föreslår vi effektiva lösningar via de medier som är mest relevanta för din målgrupp.

För dig inom B2C exempelvis bra val av tryckta och digitala kanaler riktat till hushåll lokalt. För dig inom B2B exempelvis hur du ännu bättre använder sökmarknadsföring, får ut nyheter och synliggör företaget inom ditt branschsegment. 

På vilket sätt syns ditt varumärke där dina kunder finns? Omfattningen kan vara upplägg för långsiktig lösning eller för kampanj under en periodVi ger dig oberoende råd för att nå större effekt i dina kanaler. Med bas i egen erfarenhetsbank, löpande nya rön och goda mediekontakter! 

Kontakta oss för mer information och offert! 035 15 90 90 eller mats.persson@mco.se