marknadsföring – strategi

Marknadsföringsplan • Medieval/marknadsaktiviteter • Rådgivning

Siktar du på att lansera en ny produkt, marknadsföra ett nytt affärsområde eller ta ett nytt kommunikativt steg med ditt företag? Som byrå i Halmstad med strategisk kompetens erbjuder vi rådgivning och hjälp med att ta fram marknadsföringsplan. Det kan avse introduktionsaktiviteter och/eller plan för kontinuitet. Med utomståendes ögon på din verksamhet får du stöd i att t ex tydliggöra målgrupper, position, göra prioriteringar för ägda, köpta och redaktionella medier och vidare att planera marknadsaktiviteter. Till nytta för att agera verkningsfullt. 

Ett starkt varumärke lönar sig! Det skapar unikt upplevt värde med effekter som förbättrad lönsamhet, mindre priskänslighet, högre kundlojalitet och underlättad rekrytering. 

b2b inom din nisch

För kommunikation av din produktnisch till företag lägger vi fokus på sätt att bygga kundrelationer och generera leads. Här kan exempelvis ingå budskapsplattform, hur du effektivt nyttjar webb, SEO/SEM, marketing automation, sociala medier, säljstödsverktyg, PR och förslag till marknadsaktiviteter. Som grund gör vi en nulägesanalys. Vi bidrar med rutin inom b2b och kompletterande fackkompetens via vårt nätverk.

b2c på din västkustmarknad

För kommunikation av ditt produktkoncept till privatpersoner ligger fokus på att skapa en aktivitetsplan för att driva sälj. Här ingår exempelvis unika konkurrensfördelar, förslag till mediemix, marknadsaktiviteter och kreativt koncept. Som grund gör vi en nulägesanalys. Vi bidrar med lokalkännedom och brett perspektiv på effektiv kommunikation.

Kontakta oss för mer information och offert! 035 15 90 90 eller mats.persson@mco.se