marknadsföringsplan

Kommunikationsstrategi • Medieval/marknadsaktiviteter • Rådgivning

Siktar du på att lansera en ny produkt, marknadsföra ett nytt affärsområde eller ta ett nytt kommunikativt steg med ditt företag? Som byrå i Halmstad med strategisk kompetens tar vi fram marknadsföringsplan och verkar som rådgivare. Det kan vara för kommunikation på lång sikt eller för kampanj under en introduktionsperiod. Med utomståendes ögon på din verksamhet tydliggör vi målgrupper, position, hur du ska prioritera marknadsinsatser och sätt att agera verkningsfullt. 

b2b inom din nisch

För kommunikation av din produktnisch till företag lägger vi fokus på sätt att bygga kundrelationer och generera leads. Här kan exempelvis ingå budskapsplattform, hur du effektivt nyttjar webb, SEO/SEM, marketing automation, sociala medier, säljstödsverktyg, PR och förslag till marknadsaktiviteter. Som grund gör vi en nulägesanalys. Vi bidrar med rutin inom b2b och kompletterande fackkompetens via vårt nätverk.

b2c på din västkustmarknad

För kommunikation av ditt produktkoncept till privatpersoner ligger fokus på att skapa en aktivitetsplan för att driva sälj. Här ingår exempelvis unika konkurrensfördelar, förslag till mediemix, marknadsaktiviteter och kreativt koncept. Som grund gör vi en nulägesanalys. Vi bidrar med lokalkännedom och brett perspektiv på effektiv kommunikation.

Kontakta oss för mer information och offert! 035 15 90 90 eller mats.persson@mco.se