kreativitet, medie- och marknadskunnande

Arton våningar upp i Trade Center, Halmstad, finns vi på M&CO Reklambyrå. Sedan starten 1996 har vi haft nöjet att utföra mer än 4 000 uppdrag inom marknadsföring.

Vi använder kreativitet, media och marknadskunnande för att skapa kommunikation åt företag inom branscher som handel, fastighet, vård, energi och transport. I samarbetet med marknadsansvarig eller vd är målet ofta att ta ett nytt steg – lansera en produktnyhet, använda nya mediekanaler eller förnya budskap & form. Med utomståendes ögon medverkar vi till nytänkande

För dig innebär det hjälp från råd och inspiration till kommunikation och resultat. Vi tar med fördel ansvar hela vägen genom ett brett nätverk av duktiga underleverantörer. 

Våra kunder finns främst i vårt närområde Halmstad, Falkenberg, Laholm, Båstad och Hylte. Somliga av dem vänder sig till konsumenter lokalt, andra vänder sig till fackfolk i Sverige och internationellt.

Sedan februari 2017 är byrån helägd av Mats Persson, som är en av grundarna. Övertygelse om förändringskraften i kommunikation utgör kärnan i affärsidén.  

TRÄFFA OSS

Vi tror på det personliga mötet och agerar gärna rådgivande som ”bollplank”. Träffa oss och berätta om dina visioner och utmaningar inom marknadsföring. Så ger vi dig konkreta tips och bidrar med nytänkande. Välkommen att kontakta oss! Tel 035 15 90 90 eller mejla mats.persson@mco.se

 

"Kommunikation är,

vid sidan av teknisk utveckling,

den största förändringskraften

i världen."

– David Orlic, Styrelseordförande Komm

 

Milstolpar

M&CO 1996 – reklambyråN Etableras 

Första JM-kampanjen 
för bostadsrätter utmed Nissan i Halmstad 

”Börsens bästa webbplats på OTC-listan” 

för Strålfors, Ljungby


Film ”Ett av Sveriges modernaste kvalitetsbagerier” 
för Östras Bröd, Halmstad 


Internationellt varumärkesbyggande

för Cemvac System, Linköping


Showroom i Bryssel 

designas för Strålfors International


Kampanj för friskolepionjär, 

Kungsbacka Tekniska Gymnasium

 

M&CO 2002 – STARKARE PÅ HEMMAMARKNADEN

Första offentliga ramavtalet,
detta för Landstinget Halland.

Webbplats för Hallands största företagscenter,
Trade Center, Halmstad

Film ”Billogistik över hela Skandinavien”
för Skandiatransport, Halmstad  

Kampanj ”Buss&Kram”
Hallandstrafikens styr om till kundorienterat servicebolag 

Lanseringskampanj av ”framtidsfabriken”
Science Park Halmstad 

Namnbyteskampanj för 90-årigt energiföretag,
Södra Hallands Kraft  

Invigningskampanj med förre socialministern Göran Hägglund
som talare, för Movement i Halmstad

 

M&CO 2011 – IDÉER OCH STRATEGI MED UTÖKAT NÄTVERK

Första renodlade strategiuppdraget,
kommunikativ plattform för blivande Regionservice 

Samarbete med nationellt baserad mediepartner
Nowa Kommunikation 

Varumärkesbyggande 3-årigt uppdrag
EliaExpress, Halmstad  

Första rikstäckande annonseringsuppdraget
Trailerimport i Norden, Halmstad 

Kännedomsbyggande 2-årigt uppdrag
Almi Företagspartner Halland

Grafisk profilering och responsiv webbplats
ByggSjögren i Halmstad

Första offentliga ramavtalet utanför Halmstad,
VIVAB, Vatten och Miljö i Väst

Kommunikationsstrategi samt event med 1 000 besökare
Södra Hallands Kraft

Visningsevent av produkt för internationell marknad
HGF, Halmstad

Introduktion av elhandel via kombination av kanaler
Södra Hallands Kraft

Annonsering av villatjänster via kombination av kanaler
EliaExpress, Halmstad